Roogoja talu projektid

FIE Aili Kivistik on saanud toetuse 6.3 meetme käigus toetuse: "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus". Toetuses taodeldi mesindusinvetaari soetamist ja kiletunneli rajamist.

Üheks eesmärgiks oli vahetada välja aegunud käsivurr elektrilise ja automaatse 6-raamilise vurri vastu. Kiletunnelisse on planeeritud istutada Eesti kliimasse sobivaid sorte viinamarjade kasvatamise eesmärgil, lootes tulemusena toota Eestimaiseid mahekasvatuse viinamarju.

Roogoja OÜ on saanud toetuse 6.3 meetme käigus toetuse: "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus". Toetuses taodeldi tõstuki ja kaubiku soetamist.

Eesmärgiks oli uuendada taimede tootmiseks vajalikku tehnikat.

FIE Agnes Kivistik on saanud 6.3 meetme käigus toetuse: "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus". Toetuses taodeldi ehitussoojaku soetamist ja taimede steriilseks paljundamiseks vajaliku tehnika soetamist.

Peamiseks eesmärgiks oli tekitada taimede kasvatamiseks steriilne ruum, kus on võimalik taimi ette kasvatada.

PRIA MEEDE